Learn How To Do

How to stop Windows 10 automatic update using WiFi (in Sinhala) සිංහලෙන්

Turn off windows 10 automatic updates

දැනට පවතින අලුත්ම අලුත්ම වින්ඩෝව්ස් සංස්කරණය වන්නේ වින්ඩෝව්ස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියයි. Microsoft ආයතය දැනුම් දී ඇති පරිදි මින් පසුව නැවතත් අලුතින් වින්ඩෝව්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිකුත් කරන්නේ නැත.ඔවුන් ඒ වෙනුවට දැනට පවතින වින්ඩෝව්ස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියට  යාවාත්කාලීන වීම ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වනවා.නමුත් අපි සැවොම හොදින් දන්නා පරිදි වින්ඩෝව්ස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ තවමත් විවිධ දෝෂයන් පවතිනවා.මේ නිසා Microsoft ආයතනය මෙවැනි දෝෂ හමුවූ විගස එය නිරාකරණය කර අලුත් updates නිකුත් කරනවා.මෙලෙස නිතර ලබා දෙන updates අපගේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් සවංක්‍රීයව ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීම එක්තරා ගැටලුවකි. බොහෝ විට මෙම updates 1GB ට වඩා වැඩි ඒවා වනවා.ඉතින් මේ නිසා ඔබගේ WiFi පැකේජය ඉක්මනින්ම අවසන් වීම සිදු වෙනවා.

මේ නිසා Windows automatic updates නවතා තැබීම බොහෝ දුරට වාසි දායක හා නුවණට හුරු දෙයක් වෙනවා.ඔබට මාස කිහිපයකට සැරයක්  අවශ්‍ය පරිදි Windows update කර ගැනීමට හැකි නම් එය හොදින්ම ප්‍රමාණවත් වනවා.වින්ඩෝස් 10 භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ට ඇති ගැටලුව වන්නේ මෙම Automatic updates එක නවත්වාගන්නේ කෙසේද යන වග.වින්ඩෝව්ස් 10 හී එම සැකසුම වෙනත් වින්ඩෝස් සංස්කරණ වලට වඩා වෙනස් වීම මීට ප්‍රදාන හේතුවයි.

මෙලෙස Automatic update වීම නැවැත්වීමට ඇති  පහසුම ක්‍රමය වන්නේ ඔබේ WiFi එක Metered connection එකක් ලෙස වෙනස් කර සැකසීමයි. වින්ඩෝව්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය කිසිම විටෙක metered connection එකක් හරහා updates ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ නැත.මේ නිසා ඔබ සම්බන්ධ වන සියලුම පෞද්ගලික WiFi සම්බන්ධතා Metered connection වලට වෙනස් කිරීම සිදු කල යුතුය.

 

Windows 10 is the latest version of Microsoft Windows. As they announced Microsoft won’t publish new Windows versions, They will only make updates for Windows 10 operating system. But as all of us know Windows 10 operating system still have some bugs. Microsoft releases new updates for Windows frequently as they find various bugs.Therefore Windows 10 operating system tends to download all those updates using your WiFi connection. The best thing is that all the updates have size over 1 GB. This is how your WiFi package ends quickly without you knowing.

So it is advisable to turn off the Windows automatic updates and update it only in few months when you find it is valuable to update. But most of the people can not find how to turn off automatic updates because the method of doing that is different from previous versions of Windows.

The best way to turn off windows automatic updates is changing your WiFi connection to a metered connection. Windows won’t update using metered connections because they know it will cost a lot. Therefore you have to change your all personal WiFi connections to metered connection.

 

 


How to change WiFi connection to a metered connection?

WiFi සම්බන්ධතාව Metered Connection එකක් ලෙස වෙනස් කරන්නේ කොහොමද?


 

මුලින්ම ඔබගේ Taskbar එකේ ඇති WiFi අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.

First look at your taskbar and click on the WiFi icon.

win 10 Taskbar wifi icon

දැන් network settings මත ක්ලික් කරන්න

Then click on the network settings 

Win 10 network settings

එවිට Wifi settings වින්ඩෝව් එක විවෘත වනු ඇත.එහි ඔබ සම්බන්ධ වී ඇති WiFi එකෙහි නමට යටින් Manage known networks ලෙස ලිනක් එකක් දැක ගැනීමට ඇත.දැන් එය මත ක්ලික් කරන්න. මේ වින්ඩෝව ලබා ගැනීමට තවත් ක්‍රමයක් පවතී ඒ සදහා Start screen >> Settings >> Network & Internet >>Wi-Fi ලෙස යන්න. නමුත් පළමු ක්‍රම‍යේ පියවර ගණන නම් අඩුය.

Then Wifi settings window will be opened there you can see Manage known networks under the WiFi connection that you are connected.Click on Manage known networks. There is an another method that you can access this page.Go to Start screen >> Settings >> Network & Internet >>Wi-Fi. the both are same but the first method has fewer steps.

win 10 WiFi settings

දැන් ඔබට ඔබ මීට පෙර සම්බන්ධ වු WiFi සම්බන්ධතා ලයිස්තුවක් පෙන්වනු ඇත.එය පහලට ගොස් ඔබ සම්බන්ධ වී සිටින ඔබගේ පෞද්ගලික WiFi සම්බන්ධතාව සොයාගන්න.එනම් ඔබට metered connection එකක් ලෙස වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය එක සොයා ගන්න.

Now you can see a list of WiFi connections which you have connected before. Scroll down through the list and find your WiFi personal connection which you are going to change to a metered connection.

Win 10 wifi list mannage known networks

අදාල WiFi නම මත ක්ලික් කරන්න.ඉන්පසුව Properties බට්න් එක මත ක්ලික් කරන්න

Click on the WiFi name of your connection and then click on Properties button

Win 10 WiFi properties

අමතර කරුණක් ලෙස මෙහි ඇති Forget බට්න් එක මත ක්ලික් කිරීමෙන් එහ WiFi සම්බන්ධාවය සදහා save වී ඇති password එක මකා දැමිය හැක.එවිට ඔබ මීලග වර එම WiFi එකට සම්බන්ධ වන විට නැවත password එක විමසනු ඇත.

By the way, you can click on Forget to delete saved WiFi password for that connection. If you delete it when you are connecting to the WiFi in next time it will ask for the password again.

ඔබ Properties මත ක්ලික් කල පසු තවත් වින්ඩෝවක් විවෘත වනු ඇත.එහි පහලට ගිය විට ඔබට Metered connections යන්න සොයාගත හැකඒ යටතේ ඇති set as metered connection හී ඇති on/off බට්න් එක on කරන්න.

When you click on the Properties button another window will open. Scroll down to the bottom of that window. There you can find Metered connections. There is an on/off button under the set as metered connection. Turn it on.

Win 10 set as metered connection WiFi

මෙලෙස ඔබගේ පෞද්ගලික WiFi සම්බන්ධතා සියල්ලම Metered connection වලට මාරු කරන්න.එවිට ඔබට ඩේටා වලට ගෙවීමට වන අමතර මුදල් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වේවි.නමුත් ඔබ non-metered WiFi එකකට සම්බන්ධ වූ විට වින්ඩෝව්ස් updates ඇත්නම් ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීම සිදු වේ.

මෙම සැකසුම ඔබට ඕනෑම මොහොතක වෙනස් කිරීමටද හැකියාව තිබේ.

Automatic update වීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වා දැමීමටද ක්‍රමයක් අප විසින් මෙම ලිපියට ඉදිරියේදී එක් කරනු ලැබේ.

ඔබටත් මෙම ලිපියෙන් ප්‍රයෝජනයක් වූවා නම් ඔබේ යාලුවන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න.අපගේ Facebook පිටුවට ලයික් කිරීමටත් අමතක නොකරන්න.කොමෙන්ට් කර ඔබගේ ගැටලු හා අදහස් අපට ලබා දෙන්න.

ඔබ Android දුරකතනයක් භාවිතා කරනවානම් දැන්ම අපේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.ඒ සදහා Downloads පිටුවට යන්න.

Do this for all your personal connections which you have to pay for the data charges. Thereafter Windows won’t update over those WiFi connections. But when you connect to a non-metered WiFi connection windows will download updates from that WiFi connection.

You can change this setting at any time you want.So now on your OS won’t waste your data for updates.

There is an another method to disable windows automatic updates completely. We will update this post with that information quickly.

It was a small post. But if you find it helpful you can share with your friends.Drop a like for our facebook page and comment your ideas to give us your strength.If you are an Android user you can download our Android app now from the download page.

 

Get HowTolk Updates to your phone Type : Follow howtolkoffical and send it to 40404
Similar posts
  • How to reduce Internet data usage. This is the information age and information has become the most valuable assets in the modern world. Information is the biggest market in the world. Google, Facebook, YouTube all are in information business and they earn billions with the use of information. We use internet to find various information that we need. But all that [...]
  • How to make Sinhala subtitles for any...   How to make Sinhala subtitles is a common question among movie lovers in our country. You can create your own Sinhala subtitle for any movie in any language.If you like to make your own subtitle read this article and you will be able to make your first Sinhala subtitle after reading this article. සිංහල [...]
  • How to set custom border in Microsoft... Sometimes you need to add custom sized page borders when you are creating a Word documents.The most common problem is the how to set the margin or border in centimeter or in millimeters. You can learn how to do that in few steps by reading this article. First of all Open Microsoft Word and go [...]
  • How to shut down windows automaticall... If you want to shutdown, reboot or log off your Windows PC or laptop in specific time and date, there are few methods you can follow. Sometimes it is very useful in many ways. Mostly when you are downloading a torrent or large file from the internet in the midnight while falling asleep till the download [...]
  • How to create bootable USB pen drive ...  Hello guys, Today I’m going to teach you how to create a bootable USB for any operating system (ex: Windows XP, 7,8,10 or Ubuntu etc..) First of all, I have to explain what is a bootable USB. Normally bootable USB can be used to boot or start computer operating system like as we boot or [...]

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *